PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011


Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah, memuat pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah, menyangkut persyaratan peserta, persiapan bahan ujian, pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil, penentuan kelulusan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan.
Diharapkan setiap unsur terkait dengan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik-baiknya, sehingga Ujian Sekolah/Madrasah terlaksana secara objektif, berkeadilan dan akuntabel.
lebih langkap download disini.

Iklan